Protestantse Gemeente Vlagtwedde

Inzameling tuingereedschap


De diaconie van onze gemeente had in 2022 geld gereserveerd voor de ondersteuning van eventuele opvang Oekraïners in Vlagtwedde . Nu er in Vlagtwedde geen Oekraïners zijn gekomen maar wel in De Grenshof in Bellingwolde,is besloten om de groep daar te ondersteunen.
Inmiddels lag er een verzoek om tuingereedschap te leveren zodat de bewoners daar een moestuin kunnen beginnen.
Op bijgaande foto is te zien dat we op 16 maart tuingereedschap hebben geleverd aan De Grenshof. Ook is er een financiële bijdrage overgemaakt voor zaai- en pootgoed. Met dank aan onze gemeenteleden en  met dank aan de firma Streuding voor alle ingebrachte materialen.
Namens  de kerkenraad,
Harmien Bruining. 
terug

Foto's geplaatst van zondag 14-04-2024
contact
Protestantse Gemeente Vlagtwedde
Vledderkamp 58
Postadres: postbus 59
9540 AB Vlagtwedde 
scriba.pgvlagtwedde@gmail.com 
 
kerkradio
De kerkdiensten zijn ook te beluisteren via: www.kerkomroep.nl